Krásné video Nového Hrádku i s naším Frymburkem naleznete na

vimeo.com/91693326#login  

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

K naší velké radosti jsme se dostali do vysílání Toulavé kamery. Moc děkujeme

 

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1126666764-toulava-kamera/214562221500007

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

9.5.2013 nám upadl velký kus lícového zdiva hradní věže. Další část líce věže vypadá, že brzy spadne. Prosíme nechoďte příkopem pod věží -nebezpečí úrazu, přijďte si pro nás do fořtovny za hradem a my Vás rádi bezpečně provedeme přes les. 

 

V roce 2012 započala I. etapa konzervace zdiva jihozápadního nároží. Na akci finančně přispívá Ministerstvo kultury ČR. Na projektovou dokumentaci přispěl Královehradecký kraj.

 

Komu straší ve věži?

Kdo bydlí na zřícenině hradu Frymburku a v jeho okolí?

Kdo jsou Frymbulíni a odkud se vzali?

Na všechny tyto otázky najdete odpovědi v nové knize Jany Ptáčkové, doplněné o ilustrace Ilony Strnadové a fotografie Miloslava Kahouna mladšího. Autoři knihy se vzdali honoráře a veškerý výtěžek bude použit na záchranu zříceniny hradu Frymburku. Knihu lze zakoupit na hradě Frymburku za 80 Kč

 

„Ukaž se, no hleďme, to vypadá jako bleší kousance,“ mírně promlouval Anděl. „Kdes k tomu přišel, kluku nešťastná?“

Malý Frymbulín mlčel, jen občas škytl, popotáhl svým dlouhým nosem a usilovně se škrábal hned tu, hned onde.

„Já vám povím, kde to chytil,“ vložil se do debaty Vrzal. „To má z toho, jak pouštěl od hradu dolů ježka z Dupačky, rošťák. Jak se ježek koulel, blechy

z něj jen lítaly. Viděl jsem to, ty´s byl někde v obci, tak to nevíš,“ žaloval Velkému. „Chudák ježek byl tak popletený, že se, když ho Malý pustil, vydal do Bukovce místo na Dupačku.

„No panečku, ty jsi mi pěkné kvítko,“ zavrtěl nevěřícně hlavou Anděl. „Styď se, trápit zvířátka,“ jukla na Malého Větrnička a cvrnkla po něm jeřabinu,

kterou mimoděk ukroutila od stopičky.

Velký Frymbulín se zahleděl jaksi do svého nitra, poklepal si ukazovákem na nos, zhluboka se nadechl a zarecitoval - „Jedna malá bleška opustila ježka. Jestlipak víš, ježku, že jsi ztratil blešku?“

„Jé, to je pěkné, pokračuj, Frymbulíne,“ okouzleně zatleskala Větrnička a

rozsypala jeřabiny. Zelený pavouček využil nečekaně nabyté svobody a zmizel v trávě. „Když tě hryže bleška, každá rada těžká,“ vyhověl jí bez zaváhání Velký.

„Panečku, Frymbulína políbila múza,“ okomentoval improvizovanou chvilku poezie Škvírník.

„Co múza, spíš muzeum,“ přidal se Vrzal. „Podívej se, jak se Malý drbe. S tím se musí něco udělat,“ ponoukal dále Velkého.

„Anděli, co bys myslel?“ vrátil se do reálu Velký.

„Inu, totě těžká věc...“ znejistěl Anděl, a kdyby nebyl andělem, držel by se od Malého radši dál.

„Víte, co dělá s blechami veverka ze staré břízy na Šibeníku, ta, u které přes zimu bývám?“ zeptala se ctěného kolegia Větrnička.

Všechny zraky se rázem obrátily od ošívajícího se Malého Frymbulína k ní.

„To je jednoduché. Vezme si do tlamičky větvičku, kousek kůry, chomáč mechu nebo tak něco, a u Čížkova mlýna pomalu nacouvá do Olešenky.

Blechy ustupují před vodou, a když už je veverka ponořená až po čenich, přeběhnou na tu větvičku, no, a veverka ji pak pustí po proudu. A je to,“

usmála se Větrnička.

„Jak prosté, jak účinné,“ pochválil Anděl.

„No jo, ale jak to chceš udělat s Malým?“ nakrčil pochybovačně čelo Velký. „Už ho vidím, jak někam couvá,“ dodal ještě.

„Ale samozřejmě, když si blechy dokázal opatřit, dokáže se jich i zbavit, viď, prcku?“ pravil rozhodně Vrzal. „Jinak se budeme za chvíli drbat všichni.

----------------------------------------------------------------------------------------------             Naše první sezóna na hradě Frymburku

Ani jsme se nerozkoukali a máme za sebou první sezónu na zřícenině hradu Frymburku. Ač se někomu může zdát, že se na hradě nic neudálo, z našeho pohledu to byl pěkný start.

1. července jsme se přestěhovali do nového domova a hned 2.července se díky iniciativě paní Jany Ptáčkové konal v podhradí 1. řemeslný trh. Vzhledem k tomu, že tuto akci stihla paní Ptáčková zorganizovat během týdne, si dovoluji tvrdit, že byla velice zdařilá. V podhradí jste mohli nahlídnout pod ruce zručné šperkařce, keramičce či tkadleně. Sami jste si mohli vyzkoušet střílení z luku a projít si hrad za doprovodu a výkladu našeho syna.

Ve spolupráci se Společností ochránců památek ve východních Čechách se uskutečnilo několik brigád, na kterých byla odkryta dolní terasa jihozápadního nároží. Díky členům tohoto sdružení se 12. srpna konala 1. novodobá svatba na hradě Frymburku. Přes první obavy o zdraví svatebčanů vše proběhlo bez problémů a manželství pan starosta Zdeněk Drašnar úspěšně posvětil. Na tuto akci zavítal i redaktor Mladé fronty Dnes, který o celé události napsal krásný článek a domluvil si rozhovor s naším synem, který pak vyšel v celostátním vydání. Toto zde nepíši, abych se pochlubila, ale díky tomuto článku na hrad dorazil při příležitosti vyhlášení Vesnice roku Královehradeckého kraje i hejtman pan Bc. Lubomír Franc, který přislíbil finanční pomoc od kraje. Tento příslib v říjnu dodržel a naši žádost schválil. Obdrželi jsme dar ve výši 25 000,- Kč na částečné pokrytí výdajů na projektovou dokumentaci konzervace hradu.

Při příležitosti vyhlášení Vesnice roku se konal druhý řemeslný trh v podhradí. Tentokrát jste mohli zhlédnout navíc šermířské turnaje, kováře při práci a nebo ochutnat keltské placky pečené na ohni.

Při hradu Frymburku byla zahájena ustanovující schůzí dne 15. 10 2011 činnost občanského sdružení Nový kruh přátel hradu Frymburku, jehož cílem je především ochrana a opravy hradu Frymburku a dalších památek v jeho okolí. K dnešnímu dni má sdružení 15 členů.

V průběhu léta jsme po okolí hradu sbírali pohozené kusy pískovce, z kterých se nám podařilo sestavit 2 celá pískovcová ostění oken. Rádi bychom poprosili místní spoluobčany, kteří by měli v okolí svého domu pískovcové kameny, které by mohly pocházet z hradu Frymburku, aby nám umožnili alespoň jejich zdokumentování. Předem děkujeme.

Jako největší a nejvýznamnější událost nám přijde nález zbytku trámu v kapse nad bránou. Na tento zbytek trámu nás upozornil pan Radek Ševčík, který hrad s kamarády v dětství celý prolezl. Trám vyzvedl pan Ing Slavík z NPÚ. Odborně z něj odebral dendrodata a nyní čekáme každým dnem výsledky. Pokud se podaří z odebraného vzorku získat správná data mohlo by dojít k přibližnému určení doby vzniku hradu.

Před Mikulášskou nadílkou se v předsálí kina uskutečnil Vánoční trh, na který nám bohužel na poslední chvíli byly odřeknuty stánky s kořením a medovinou. Sešlo zde několik šperkařek, řezbářské výrobky, ručně tkané a šité výrobky a především paličkované zboží. Musím za sebe přiznat, že jsem od této akce moc nečekala. O to mileji jsem byla překvapena zájmem místních občanů.

V letošním roce nás ještě čeká Vánoční punč na hradě. 26. 12. 2011 od 14 do 16 hodin si Vás dovolujeme pozvat stejně jako loni na kalíšek punče a medový perníček.

Do konce roku by měl být vypracován projekt na konzervaci hradu a v lednu se pokusíme získat dotace, alespoň na část prací.

 

Ráda bych zde poděkovala všem, kteří nám pomáhají. Jmenovitě především paní Janě Ptáčkové za neustálou pomoc a podporu s organizováním všech akcí, panu Radkovi Ševčíkovi za upozornění na trám, Úřadu městyse Nový Hrádek za bezplatné zapůjčení předsálí kina a další podporu, panu hejtmanovi Bc Lubomíru Francovi za finanční dar a všem, kteří nás podporují.

 

 

Hrad Frymburk více fotografií naleznete na https://frymburk.rajce.idnes.cz

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Celkový počet hlasů: 121